URBAN PLANNING RESEARCH AGENCY
WELCOME
URBAN PLANNING RESEARCH AGENCY

ABOUT US

Som un equip multi-disciplinar altament especialitzat amb més de 20 anys d’experiència treballant per a les ciutats, tot aportant rigor, qualitat, imaginació i disruptivitat. L’origen professional de la nostra empresa i la seva seu corporativa està al centre de Barcelona i el nostre espai de treball és el Món.

URBAN PLANNING RESEARCH AGENCY
PROJECTS

PROJECTS

UPRA gestiona estratègies disruptives de motors de canvi per a les ciutats i també dissenya les solucions tècniques intel·ligents per aplicar-les al planejament urbà, la gestió de la mobilitat, el desenvolupament energètic sostenible, la gestió dels residus i els serveis públics dels entorns urbans.

BARCELONA

PLA D’IMPLANTACIÓ DE L’ENERGIA MINIEÒLICA

Pla estratègic d’implantació de l’energia minieòlica
Client: Ajuntament de Barcelona. Estudi sobre els recursos i jaciments minieólics de la ciutat de Barcelona. Disseny d'estratègies efectives per promoure la implantació d'instal·lacions minieòliques en l'entorn urbà. Pla d'acció per a fomentar les innovacions tecnològiques, la participació ciutadana i la promoció de l'ús d'energies netes i renovables dintre de les ciutats.

SABADELL

PLA DE SEGURETAT VIÀRIA DE
LA GRAN VIA

Pla de seguretat viària de la Gran Via
Client: Ajuntament de Sabadell. Pla per millorar les condicions de seguretat de la Gran Via de Sabadell, en el marc de la reforma integral. El pla identifica diferents àmbits de la seguretat viària i d'implementació de mesures d'actuació. El pla incorpora solucions de seguretat activa, passiva i d'obra civil amb un objectiu de zero d'accidents.

BARCELONA

PLA D’AVALUCIÓ DEL DISPOSITIU
DE LES GRUES.

Pla d'avaluació del dispositiu de les grues
Client: B:SM. Estudi en profunditat del funcionament del servei municipal de grua en àmbit de la ciutat de Barcelona. Anàlisi de l'evolució per tipologia d'actuacions i de les tendències futures amb la identificació de les variables més rellevants. Parametrització de la distribució espacial dels mitjans i la ubicació dels esdeveniments.

QATAR

MONITORING PLAN
FOR MOBILITY
IN DOHA.

Monitoring plan for mobility in Doha
Client: Ministry of Transport and Communications of Qatar. MOTC. Marc per al desenvolupament i implementació d'Indicadors (KPIs) per al control i seguiment de l'evolució del sector del transport a Qatar. El sistema d'indicadors monitoriza els resultats de l'evolució dels diferents àmbits dels diferents modes de transport.

CADÍ

SISTEMA DE GESTIÓ DE CÀMERES DEL TÚNEL DEL CADÍ

Sistema de gestió de càmeres del túnel del Cadí
Client: Servei Català del Trànsit-Tunel del Cadí. Projecte constructiu del sistema de transport de dades i d'imatge per a la millora de la seguretat i la gestió del trànsit al Túnel del Cadí. Disseny del sistema de telecomunicacions, transport del senyal, solucions tècniques i obra civil per a poder implementar un sistema de monitorització dels trams viaris.

BARCELONA

PLA ESPECIAL
DEL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Pla especial del temple de la Sagrada Família
El Pla d’ordenació de la volumetria singular proposat per Gaudí, establiria els usos possibles del Temple. S’ha estudiat a tota la mobilitat associada al temple, i sobretot s’ha previst anteriorment la millora de la relació amb les estacions veïnes del vermell del metro, a partir de la creació o millora dels accessos a l’estació i el propi edifici.

BARCELONA

PLÀNOL RESTITUÏT D’AVIÓ D’AIGUA
DE BARCELONA

Plànol restituït d'avió d'aigua de Barcelona.
El projecte es planteja des de la necessitat de transcripció de l’ajuntament de Barcelona sobre una nova base cartogràfica. En paral·lel es va desenvolupar un procés d’actualització del sistema d’informació urbanística i implementació del nou model de dades.

VIC

PLA GENERAL
DE VIC

Pla general de Vic (40.000 HAB)
El Pla proposa la reducció del sòl urbanitzable del municipi i posa l'accent a la intervenció al sòl urbà. Es va desenvolupar un treball d’actualització dels plans urbanístics previs, especialment al centre històric. Es va realitzar una proposta de millora del procés de llicències en aquest mateix àmbit.

MANRESA

PLA GENERAL
DE MANRESA

Pla general de Manresa (75.000 HAB)
Es proposa la reducció del sòl urbanitzable, paral·lelament a un estudi detallat del sòl urbà, que permet la rehabilitació de la ciutat consolidada i la concentració del creixement al nord del riu Cardener. Es presenta per la ciutat compacta com a proposta per a la sostenibilitat.
URBAN PLANNING RESEARCH AGENCY

THE  TEAM

A UPRA som enginyers civils, arquitectes, enginyers industrials, matemàtics, enginyers informàtics i sociòlegs amb un grau elevat d’especialització i experiència per donar resposta als desafiament que els canvis accelerats que la tecnologia intel·ligent propícia a les ciutats. Les àrees d’expertesa que assolim per aportar gestió intel·ligent i solucions tècniques als reptes de les ciutats son: estratègia, smart city, disseny urbà, projectes d’urbanisme i habitatge, enginyeria i gestió de la mobilitat, enginyeria de la sostenibilitat, gestió de residus i dels serveis públics.

URBAN PLANNING RESEARCH AGENCY

JULIÀ CABRERIZO SINCA

CATEGORIA PROFESSIONAL


A UPRA som enginyers civils, arquitectes, enginyers industrials, matemàtics, enginyers informàtics i sociòlegs, amb un grau elevat d’especialització i experiència per donar resposta als desafiament que els canvis accelerats que la tecnologia intel·ligent propícia a les ciutats. Les àrees d’expertesa que assolim per aportar gestió intel·ligent i solucions tècniques als reptes de les ciutats son: estratègia, smart city, disseny urbà, projectes d’urbanisme i habitatge, enginyeria i gestió de la mobilitat, enginyeria de la sostenibilitat, gestió de residus i dels serveis públics.

WHO IS WHO

URBAN PLANNING RESEARCH AGENCY

OUR GOALS

El nostre objectiu principal es generar benestar a les persones que viuen a les àrees urbanes de tot el Món. Volem acompanyar a les ciutats en l’extraordinari i necessari procés de canvi cap un futur ple d’oportunitats i ajudar als diferents nivells d’administració: local, regional i nacional i en definitiva a qualsevol organització que té com a repte incrementar la qualitat de vida a les ciutats, tot aplicant criteris intel·ligents.

CONTACT

UPRA

URBAN PLANNING RESEARCH AGENCY
Provença 225-227, 1er 2a
Barcelona, España